فروش ویژه
_

فروش ویژه

_
تخفیف‌های دلچسب
خرما با مغز بادام روکش شکلاتی شیری 1 کیلوگرم

خرما با مغز بادام روکش شکلاتی شیری 1 کیلوگرم

333,080تومان %22
مشاهده و خرید?
خرما با مغز بادام مخلوط 1 کیلوگرم

خرما با مغز بادام مخلوط 1 کیلوگرم

333,080تومان %22
مشاهده و خرید?
خرما با مغز بادام درختی با روکش قهوه 1 کیلوگرم

خرما با مغز بادام درختی با روکش قهوه 1 کیلوگرم

333,080تومان %22
مشاهده و خرید?
خرما با مغز بادام درختی با روکش شکلاتی تلخ 1 کیلوگرم

خرما با مغز بادام درختی با روکش شکلاتی تلخ 1 کیلوگرم

333,080تومان %22
مشاهده و خرید?
خرما با مغز بادام درختی با روکش شکلاتی ساده 1 کیلوگرم

خرما با مغز بادام درختی با روکش شکلاتی ساده 1 کیلوگرم

333,080تومان %22
مشاهده و خرید?
ارده ممتاز دو آتیشه

ارده ممتاز دو آتیشه

82,830تومان %22
مشاهده و خرید?
ارده ممتاز

ارده ممتاز

82,830تومان %22
مشاهده و خرید?
کرم ارده دو رنگ شکلاتی

کرم ارده دو رنگ شکلاتی

83,160تومان %22
مشاهده و خرید?
کرم ارده شکلاتی سفید

کرم ارده شکلاتی سفید

83,160تومان %22
مشاهده و خرید?
کرم ارده شکلاتی

کرم ارده شکلاتی

83,160تومان %22
مشاهده و خرید?
خرما شکلاتی شیری با مغز بادام

خرما شکلاتی شیری با مغز بادام

99,660تومان %22
مشاهده و خرید?
خرما شکلاتی تلخ (70درصد) با مغز بادام

خرما شکلاتی تلخ (70درصد) با مغز بادام

99,660تومان %22
مشاهده و خرید?
خرما شکلاتی قهوه با مغز بادام

خرما شکلاتی قهوه با مغز بادام

99,660تومان %22
مشاهده و خرید?
معجون کنجدی شکلاتی

معجون کنجدی شکلاتی

12,320تومان %23
مشاهده و خرید?
معجون کنجدی خرمایی

معجون کنجدی خرمایی

8,580تومان %23
مشاهده و خرید?
معجون کنجدی عسلی

معجون کنجدی عسلی

11,330تومان %22
مشاهده و خرید?
شیره انجیر

شیره انجیر

47,080تومان %22
مشاهده و خرید?
شیره انگور

شیره انگور

47,080تومان %22
مشاهده و خرید?
شیره توت

شیره توت

47,080تومان %22
مشاهده و خرید?
شیره خرما

شیره خرما

42,240تومان %22
مشاهده و خرید?
%22 تخفیف
خرما با مغز بادام روکش شکلاتی شیری 1 کیلوگرم
خرما با مغز بادام روکش شکلاتی شیری 1 کیلوگرم 333,080تومان
%22 تخفیف
خرما با مغز بادام مخلوط 1 کیلوگرم
خرما با مغز بادام مخلوط 1 کیلوگرم 333,080تومان
%22 تخفیف
خرما با مغز بادام درختی با روکش قهوه 1 کیلوگرم
خرما با مغز بادام درختی با روکش قهوه 1 کیلوگرم 333,080تومان
%22 تخفیف
خرما با مغز بادام درختی با روکش شکلاتی تلخ 1 کیلوگرم
خرما با مغز بادام درختی با روکش شکلاتی تلخ 1 کیلوگرم 333,080تومان
%22 تخفیف
خرما با مغز بادام درختی با روکش شکلاتی ساده 1 کیلوگرم
خرما با مغز بادام درختی با روکش شکلاتی ساده 1 کیلوگرم 333,080تومان
%22 تخفیف
ارده ممتاز دو آتیشه
ارده ممتاز دو آتیشه 82,830تومان
%22 تخفیف
ارده ممتاز
ارده ممتاز 82,830تومان
%22 تخفیف
کرم ارده دو رنگ شکلاتی
کرم ارده دو رنگ شکلاتی 83,160تومان
%22 تخفیف
کرم ارده شکلاتی سفید
کرم ارده شکلاتی سفید 83,160تومان
%22 تخفیف
کرم ارده شکلاتی
کرم ارده شکلاتی 83,160تومان
%22 تخفیف
خرما شکلاتی شیری با مغز بادام
خرما شکلاتی شیری با مغز بادام 99,660تومان
%22 تخفیف
خرما شکلاتی تلخ (70درصد) با مغز بادام
خرما شکلاتی تلخ (70درصد) با مغز بادام 99,660تومان
%22 تخفیف
خرما شکلاتی قهوه با مغز بادام
خرما شکلاتی قهوه با مغز بادام 99,660تومان
%23 تخفیف
معجون کنجدی شکلاتی
معجون کنجدی شکلاتی 12,320تومان
%23 تخفیف
معجون کنجدی خرمایی
معجون کنجدی خرمایی 8,580تومان
%22 تخفیف
معجون کنجدی عسلی
معجون کنجدی عسلی 11,330تومان
%22 تخفیف
شیره انجیر
شیره انجیر 47,080تومان
%22 تخفیف
شیره انگور
شیره انگور 47,080تومان
%22 تخفیف
شیره توت
شیره توت 47,080تومان
%22 تخفیف
شیره خرما
شیره خرما 42,240تومان